PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Majówka

W czasie „Majówki z KPN” w naszych ośrodkach edukacyjnych przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Zajęcia są zupełnie bezpłatne.

W Karpaczu „Krucze skały”

W Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu przy ulicy Leśnej 9 organizujemy Karkonoską Majówkę pt.:”Krucze skały”. Pod tym tytułem kryją się sprawy przyrodnicze dotyczące ptasich mieszkańców naszych gór zbudowanych z przebogatej mozaiki skał, która od wieków nęciła i jednocześnie napawała strachem ludzi. Zapraszamy od 1 do 3 maja w godzinach od 9:00 do 15:00.

01.05. poniedziałek

1. „Historia w skałach zaklęta” - prelekcja geologiczna

2. „Historia w skałach zaklęta” – warsztaty z rozpoznawania skał i minerałów

3. Ekspozycja i ogród – zwiedzanie z edukatorem.

4. Zajęcia plastyczne – wykonanie pudełek na geologiczne „skarby”.

02.05. wtorek

1. „Ptaki Karkonoszy” – prelekcjaprzyrodnicza,

2. „Ptaki Karkonoszy”–warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, obserwacje ptaków w ogrodzie,

3. Ekspozycja i ogród – zwiedzanie z edukatorem.

4. Zajęcia plastyczne – wykonanie modelu błotniaka.

03.05. środa

1. „Legendy ze skałą i ptakami w tle” – opowieści, legendy i podania karkonoskie.

2. . „Legendy ze skałą i ptakami w tle” – warsztaty twórcze: Dopisz swoje zakończenie oraz Napisz własną karkonoską legendę,

3. Ekspozycja i ogród – zwiedzanie z edukatorem.

4. Zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji do legend, „magicznej” butelki, czyli malowanie na szkle.

Można także wziąć udział w grach i zabawach z wykorzystaniem karkonoskich minerałów i skał oraz dokonywać obserwacji skał, minerałów, roślin i owadów pod binokularami. Do CI można dojść z ulicy Obrońców Pokoju szlakiem z żółtymi znakami lub zielonym od Konstytucji 3 Maja.

W Domku Myśliwskim „W sieci”

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny KPN „Domek Myśliwski” w Kotle Małego Stawu, znajdujący się przy szlaku od Wangu do Samotni, oferuje od 1 do 3 maja w godzinach od 10:00 do 15:00 różne atrakcje przyrodnicze w ramach „Majówki pod Skałami”. Temat spotkań w Domku brzmi: „W sieci”.

01.05. poniedziałek

1. „W pajęczej sieci”– prelekcje i filmy poświęcone pająkom.

2. „W pajęczej sieci” – rozwiązywanie zadań, zagadek o pająkach,

3. zajęcia plastyczne – wykonaj swojego pająka.

02.05. wtorek

1. „W sieci kornikowych korytarzy” – prelekcje i filmy poświęcone kornikom i innym owadom oraz karkonoskim lasom.

2. „W sieci kornikowych korytarzy” – rozwiązywanie zadań, zagadek tematycznych, obserwacje korników pod binokularem

3. zajęcia plastyczne - wykonaj korytarz kornikowy.

03.05. środa

1. „W sieci czarnego trójkąta” – prelekcje i filmy poświęcone klęsce ekologicznej, która nawiedziła Karkonosze w ubiegłym wieku, a pozostałości po niej widać jeszcze dziś, ale jednocześnie można zaobserwować moc odradzania się przyrody. A to wszystko można dostrzec podczas wędrówki do naszego ośrodka.

2. „W sieci czarnego trójkąta” - rozwiązywanie zadań, zagadek tematycznych, obserwacje martwego drewna, owadów i roślin pod binokularem,

3. zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie krajobrazów karkonoskich.


Serdecznie zapraszamy!