PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Teatralno – binokularne zajęcia

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze przyjechali 3 października na zajęcia do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu. Zajęcia zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich była to część terenowa. Grupa udała się na wędrówkę ścieżką turystyczną „Dolina Wilczego Potoku”, podczas której dowiedziała się jakie drzewa głównie występują w Parku, gdzie zamieszkują ptaki i nietoperze, jaką rolę odgrywa martwe drewno oraz po co zostało stworzone archiwum genetyczne jodły pospolitej. Podczas wędrówki uczniowie dostali między innymi zadanie przygotowania i przedstawienia własnego teatrzyku ekologicznego. Widownia miała okazję posłuchać młodych aktorów opowiadających historie rozdeptanej trawy, zrywanych i niszczonych roślin czy też młodego przestraszonego dzika. Druga część zajęć odbyła się w CI KPN, gdzie uczniowie wysłuchali prezentacji o podziemnych skarbach Karkonoszy, a później mogli je oglądać w powiększeniu pod binokularami.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie!

IMG 3887

IMG 3907

IMG 3932

IMG 3936

IMG 3938

IMG 3941

IMG 3962

IMG 3965

IMG 3972

IMG 3985

IMG 3999