PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Konkurs dla wolontariuszy!!!

Zapraszamy serdecznie wszystkich wolontariuszy parków narodowych do wzięcia udziału w bardzo ciekawym konkursie.

Jego celem jest promowanie idei wolontariatu i ochrony przyrody, a także wykorzystanie potencjału, jaki stanowią wolontariusze w swoich środowiskach. Konkurs służy także zmotywowaniu wolontariuszy do podejmowania różnorodnych działań i zachęceniu ich do dzielenia się i wykorzystywania w praktyce zdobytymi podczas wolontariatu umiejętnościamii wiedzą.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie indywidualnie dotychczasowi wolontariusze polskich parków narodowych.

Zadaniem uczestników konkursu będzie zorganizowanie jednego przedsięwzięcia lub ich cyklu związanego z wolontariatem, parkiem narodowym lub ochroną przyrody (np. przygotowanie cyklu prezentacji, przeprowadzenie warsztatów, zorganizowanie happeningu, itd.).

Konkurs dla wolontariuszy

Regulamin konkursu:  http://www.kpnmab.pl/public/files/3606.pdf

Formularz zgłoszeniowy:  http://www.kpnmab.pl/public/files/3605.pdf

Zapraszamy:)