PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Uroczyste otwarcie Centrum Informacyjnego KPN

14 czerwca progi naszego Centrum Informacyjnego KPN zostały pierwszy raz oficjalnie przekroczone. Uroczystość, którą otworzył Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego dr inż. Andrzej Raj, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele KRNAP-u, lokalnych władz, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz liczne grono pracowników naszego Parku.

Więcej na ten temat pod linkiem:

http://www.kpnmab.pl/pl/news/uroczyste-otwarcie-centrum-informacyjnego-karkonoskiego-parku-narodowego,744