PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Aktualności

Aktualności: Karta Dużej Rodziny

 Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłat za wstęp do Karkonoskiego Park Narodowego. Zmianę wprowadziła Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie na początku roku. Dodatkowo uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych są zwolnieni z opłat za udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka.

karta duzej rodziny

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012