PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Plan Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów mapa_ogrodu_ziol:672:350 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Ogród ziół i krzewów karkonoskich to małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. Wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach. Sadzonki pochodzą z Żywego Banku Genów Jagniątków. Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Rośliny zostały również pogrupowane według rodzaju siedliska, w jakim naturalnie występują. Można więc zobaczyć wśród nich rośliny występujące w lasach piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące ziołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy czy też zasiedlające niedostępne półki i szczeliny skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim.

Legenda:

A1 - ziołorośle nadrzeczne
A2, A3, A4 - ziołorośla subalpejskie
A2 ziołorośle tojadu sudeckiego
A3 ziołorośle modrzyka górskiego
A4 ziołorośle miłosny górskiej
A5 - ziołorośle paprociowe
B1, B2, B3 - rośliny leśne
B1 - rośliny leśne piętra pogórza
B2 - rośliny leśne piętra regla dolnego
B3 - rośliny leśne piętra regla górnego
C1, C2 - rośliny łąkowe
C1 - rośliny muraw i łąk świeżych
C2 - rośliny łąk wilgotnych i torfowisk przejściowych
D - borówczysko bażynowe
E - murawa halna
F - roślinność naskalna
O - kwatery z gatunkami traworośli (oraz efektowne rośliny różnych siedlisk)
S - synantropijne rośliny lecznicze
K - ogród krzewów

 

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012