PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

O projekcie

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN”

Oś priorytetowa II: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Dziedzina wsparcia 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rezczpospolita Polska 2007-2013.

Partnerzy:
Partner Wiodący: Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) – Republika Czeska
Partner Projektu: Karkonoski Park Narodowy (KPN) - Rzeczpospolita Polska

Opis projektu:
Udostępnianie dla turystyki jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Karkonoski Park Narodowy (KPN) i Krkonošský narodní park (KRNAP). Oba parki narodowe od wielu lat współpracują w tej dziedzinie. Cały masyw Karkonoszy po obu stronach granicy posiada olbrzymie walory turystyczne i wypoczynkowe. KRNAP odwiedza rocznie około 10 mln turystów, natomiast KPN dalsze 2 mln. W wyniku działań projektu została rozbudowana infrastruktura turystyczna w KRNAP i KPN i spójna oferta turystyczna obu parków oraz polepszył się dostęp do informacji turystycznych w KPN.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej w Karkonoszach i tym samym wsparcie branży gospodarki, która ma istotne znaczenie na pograniczu i przyczynia się do usuwania negatywnych czynników istniejących w wyniku odizolowania obszaru od reszty kraju oraz wzmacnia konkurencyjność pogranicza.

Celem szczegółowym projektu jest poprawa i rozwój oferty turystycznej z większym ukierunkowaniem na walory przyrodnicze parków narodowych w ramach współdziałania ich Dyrekcji. Niemniej ważny jest lepszy dostęp do informacji nt. oferty turystycznej pogranicza w różnych wersjach językowych.

Partner polski – KPN:
W ramach projektu po polskiej stronie powstało Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Centrum mieści się w budynku należącym do Karkonoskiego Parku Narodowego, w Karpaczu przy ul. Leśnej 9. Budynek ten jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze – jednopiętrowy z podpiwniczeniem i strychem, z częścią dawniej gospodarczą zbudowaną z granitu i drewnianą częścią dawniej mieszkalną. W ramach projektu budynek został gruntownie odremontowany z zachowaniem oryginalnej architektury. Jedną z funkcji budynku jest zachowanie i udostępnienie turystom zabytku tradycyjnego budownictwa regionalnego. 

W budynku Centrum na parterze mieści się Sala Informacyjna, prezentująca walory turystyczne Karkonoszy – ich krajobrazy, geologię, i geomorfologię i historię poszukiwań minerałów i złota w Karkonoszach. Na parterze znajduje się również Sala Warsztatowa. W tej sali odwiedzający mogą obejrzeć karkonoskie zioła pod binokularami i spróbować sami stworzyć z nich lecznicze kompozycje. Na piętrze budynku mieszczą się biura pracowników obsługujących Centrum i współpracujących służb terenowych Parku oraz pomieszczenia socjalne. Na zewnątrz budynku umieszczona jest także stacja meteorologiczna. Komunikat pogodowy z tej stacji jest widoczny w budynku na panelu w recepcji oraz na stronie internetowej projektu.

W wolno stojącym obok budynku głównego niewielkim budynku gospodarczym, nazwanym Domkiem Laboranta znajduje się ekspozycja dotycząca laborantów – słynnego cechu zielarzy-aptekarzy, produkujących leki z karkonoskich ziół, działających dawniej w Karpaczu i okolicach. W sąsiedztwie budynku powstał Ogród ziół i krzewów karkonoskich, w którym turyści mogą na żywo zapoznać się z około 100 gatunkami roślin zielnych i krzewów leczniczych, wykorzystywanych dawniej przez laborantów. 

W ramach projektu powstały również dwie wyznakowane w terenie ścieżki: ścieżka geoturystyczna we wschodnich Karkonoszach oraz ścieżka turystyczna pieszo-rowerowa Dolina Wilczego Potoku.  Obie ścieżki zaczynają się przy budynku Centrum. Do ścieżek powstały przewodniki turystyczne, dostępne bezpłatnie w budynku Centrum Informacyjnego oraz innych punktach edukacyjnych i informacyjnych KPN. Tematyka ekspozycji i ścieżki turystycznej nawiązuje do realizowanej po czeskiej stronie przez czeskiego partnera (Krkonossky narodni park) rozbudowie infrastruktury turystycznej w otoczeniu dyrekcji KRNAP. Na potrzeby projektu wydane zostały także ulotki informacyjne dla turystów. 

Partner czeski – KRNAP
Rewitalizacja ogrodu klasztornego przyczyni się w istotny sposób do rozwoju turystyki w Karkonoszach. Inwestycyjna część projektu ma miejsce w Vrchlabi, nazywanym Bramą Karkonoszy. 

1. Ścieżka zmysłów z altaną - symulacja różnych nawierzchni szlaków górskich ze strefami wypoczynkowymi

2. Ekspozycja geologiczna  - panele informacyjne o skałach Karkonoszy wraz z oryginalnymi skałami

3. Ogród z typowymi roślinami Karkonoszy

4. Sad z regionalnymi odmianami dawnych drzew owocowych

5. Rekonstrukcja fragmentów strefy zabytkowej – mur klasztorny

 

Całkowity budżet projektu: 1 820 000 EUR

w tym:
Karkonoski Park Narodowy: 4 386 000 PLN  (1020 000 EUR)
Správa Krkonošského národního parku: 800 000 EUR

 logotype

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012