PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „KARKONOSKIE INSPIRACJE”

W związku z niewielką ilością osób biorących udział w konkursie, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, Jury zdecydowało, że nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu. Poniżej lista nagrodzonych osób (kolejność osób przypadkowa):
1.      Aldona Cierpka
2.      Janusz Mizerny
3.      Katarzyna Nowak
4.      Jakub Balik
Nagrodę stanowi jednodniowa wycieczka przyrodnicza z pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego na terenie Parku, dla laureata wraz z maksymalnie dwiema osobami (w przypadku dzieci z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem), w ustalonym z pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego terminie oraz zestaw wydawnictw i gadżetów Karkonoskiego Parku Narodowego.
W najbliższych dniach laureaci konkursu fotograficznego „KARKONOSKIE INSPIRACJE” zostaną powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu listownie oraz pocztą elektroniczną, a wkrótce najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego.