PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Edykacja najmłodszych

Karkonoski Park Narodowy realizuje autorski program pt.: „Przedszkolaku – przyroda Cię potrzebuje!” skierowany do dzieci rozpoczynających naukę – w pierwszym etapie edukacji, czyli w przedszkolach.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Dlatego chcemy umożliwiać dzieciom poznawanie świata i przyswajanie treści przyrodniczych poprzez zabawę. Staramy się tak organizować zajęcia, by zawierały jak najwięcej elementów ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci w wieku przedszkolnym muszą czuć się bezpiecznie, pewnie – tylko w takim środowisku nauczanie przyniesie pożądane efekty. Dlatego powtarzalność prowadzonych zajęć jest metodą, która może dać takie rezultaty w odniesieniu do treści przyrodniczych dotyczących tak cennego elementu naszego regionu, jakim jest Karkonoski Park Narodowy.

Pragniemy rozbudzić w najmłodszych potrzebę kontaktu z przyrodą, kształtować postawy szacunku do świata przyrody jako całości oraz do jego cennego fragmentu – Karkonoszy, uświadamiać dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez ugruntowanie wiadomości na ich temat i zapoznawać z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem, a dzięki temu wyrabiać poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, w tym najbliższego parku narodowego.

Program polega na comiesięcznych spotkaniach w poszczególnych placówkach (leżących na terenie karkonoskich gmin), a na ostatnie spotkanie w roku szkolnym dzieci przyjeżdżają do naszych ośrodków edukacyjnych (KCEE w Szklarskiej Porębie lub CI KPN w Karpaczu). Tematy, które realizujemy na zajęciach to np.: „Skarby Karkonoszy – historia w skałach zaklęta”, „Było raz jajo mądrzejsze od… czyli o zwierzętach, które znoszą jaja”, „Nasiona czekają na wiosnę w wilgotnej złożone ziemi…, czyli rzecz o wędrówce nasion”, .: „Drugie życie drzewa - lokatorzy martwego drzewa”, „Narty suną, sanki jadą, łyżwy znaczą ślad zygzaków - poznaj sporty zimowe”, „Twardym dziobem w drzewo stuka i owadów małych szuka, czyli poznaj nasze dzięcioły”.  

        Zapraszamy również przedszkolaki do naszych ośrodków edukacyjnych, w których prowadzimy zajęcia przygotowane specjalnie dla nich korespondujące z porami roku, z wykorzystaniem między innymi makiet przedstawiających Karkonosze, sal warsztatowych wyposażonych w binokulary, dostosowanych do tematu materiałów oraz ścieżek dydaktycznych i ogrodu.