PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Odwiedziny pracowników Nadleśnictwa Szczecinek

W Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu odwiedzili nas 15-go września pracownicy Nadleśnictwa Szczecinek. Po wycieczce w góry goście wysłuchali prelekcji dyrektora KPN Andrzeja Raja i zwiedzili ekspozycję geologiczno-geomorfologiczną oraz Domek Laboranta i Ogród Ziół i Krzewów Karkonoskich.

Darz bór!

1

2

3

4