PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Dzień dziecka w naszym Centrum - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do świętowania Dnia Dziecka w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego, znajdującym się przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu. Wśród atrakcji zapraszamy na wycieczkę tematyczną „Odkrywamy świat porostów” oraz grę terenową „Skarby leśnego skrzata”. Na odwiedzających będą czekać liczne zabawy związane z przyrodą Karkonoszy i ochroną środowiska, zagadki i gry edukacyjne oraz prezentacje multimedialne.

We would like to invite you to celebrate Children’s Day in the Karkonosze National Park Information Centre located on the Leśna Street 9 in Karpacz. Among the attractions we invite you on a tour themed “Discovering the world of lichens” and terrain game “Treasures of the forest elf”. A lot of games will be waiting for visitors all related to the nature of the Karkonosze Mountains and environment. Puzzles, educational games and multimedia presentations will be organized too.

dzien dziecka