PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Weekendy w Domku Myśliwskim - kwiecień 2015

Szanowni Goście Karkonoskiego Parku Narodowego,

zapraszamy na kolejny weekendowy program w Domku Myśliwskim!

 

Temat przewodni: cztery weekendy – cztery kolory natury:

I. WEEKEND ZIELONY – LAS (3.04.2015);

II. WEEKEND NIEBIESKI – WODA (10 - 12.04.2015);

III. WEEKEND BIAŁY – POWIETRZE (atmosfera) – (17 - 19.04.2015);

IV. WEEKEND BRĄZOWY – ZIEMIA (gleba) – (24 - 26.04.2015);

 

       I. Zielono mi, czyli ekosystemy leśne KPN

- 10.00 – Magia pierwotnego lasu (film),

- 11.00 – Kino małego widza: dwa filmy animowane dla najmłodszych (Dzik Ryjo i Wycieczka do lasu), wykonanie pracy plastycznej przez dzieci – ilustracja do filmu,

- 12.00 – ekosystem leśny KPN na przykładzie regla górnego (warsztaty terenowe na zewnątrz, w bliskim otoczeniu DM, krótki spacer, karty pracy, leśne zagadki, zbieranie leśnych skarbów do obserwacji przez mikroskop po powrocie do DM),

- 13.00 – Las pod mikroskopem (warsztaty z wykorzystaniem binokularów, samodzielne obserwacje zebranych leśnych skarbów, wykonanie karty obserwacji),

- 14.00 – W lesie o każdej porze (film).

 

II. Woda zaklęta w lód – potęga natury na przykładzie lodowców górskich

- 10.00 – Ziemia – Potęga natury – Lodowce (film),

- 11.00 – Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy (film 20 min, po projekcji zagadki tematyczne do obu filmów, karty pracy),

- 12.00 – Wycieczka terenowa do Samotni – poznanie elementów rzeźby polodowcowej na przykładzie Kotła Małego Stawu, przewidziana przerwa w schronisku na kawę i herbatę (we własnym zakresie),

- 13.30 – Jak powstały kotły polodowcowe w Karkonoszach? (pogadanka z elementami prezentacji multimedialnej),

- 14.30 – Tworzymy Nasz model kotła polodowcowego – (warsztaty plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu).

 

III. Jak to miło chmurką być…z głową w chmurach - poznajemy skrzydlatych mieszkańców lasów na terenie KPN

- 10.00 – Ziemia – Potęga natury - Atmosfera (film),

- 11.00 – Ptaki KPN (prezentacja z wykorzystaniem multimediów),

- 12.00 – Wycieczka terenowa z lornetkami w poszukiwaniu ptasich kompanów (bliski teren przy DM),

- 13.00 – Warsztaty plastyczne (powiedz mi, jaki to ptak? Praca plastyczna wykonana kredkami lub farbami, oznaczenie wybranego gatunku wg Atlasu ptaków),

- 14.00 – Ptasie radio ( wybrane odgłosy ptaków, fragmenty z różnych kolekcji płyt CD, np. Głosy ptaków Polski, Jaki to ptak? Cz.1, 2, 3).

 

IV. Sprawdzamy, co pod stopami mamy – gleby górskie i torfowiska w Karkonoszach

- 10.00 – Moczary i uroczyska (film),

- 11.00 – Torfowiska Karkonoszy i potrzeba ich ochrony (prezentacja),

- 12.00 – Wycieczka: Domek Myśliwski – Polana – Pielgrzymy – Polana – Domek Myśliwski (podczas wycieczki poznamy ekosystemy karkonoskich torfowisk, przewidziany czas to ok. 2h, zgłaszanie udziału w wycieczce do 23.04.2015, pod nr tel. 514 607 295, 514 607 299),

- 14.00 – Warsztaty plastyczne, których motywem przewodnim są torfowiska i ich roślinność.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!