PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Karkonosze - czasopismo Sudetów Zachodnich

Czasopismo „Karkonosze” znane i cenione prawie od 50 lat, zostało reaktywowane wiosną 2014 roku. Karkonoski Park Narodowy przejął prawa do tytułu i stał się głównym wydawcą „Karkonoszy”, współwydawcą został Związek Gmin Karkonoskich, a Redaktorem naczelnym Janusz Korzeń.

karkonosze

W każdym numerze są prezentowane informacje o:

- aktualnych wydarzeniach w regionie,
- ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego, 
- promocji regionu, rozwoju turystyki i rekreacji,
- przyjaznych środowisku formach gospodarki.

Czasopismo podzielone jest na działy:

- Informacje karkonoskie,
- Rozmowy redakcyjne, 
- Główne problemy (Temat główny numeru), 
- Dobro wspólne: krajobraz, przyroda, dziedzictwo kulturowe i historia,
- Sztuka i literatura,
- Wspomnienia,
- Forum,
- W innych górach,
- Przyjazny biznes,
- Architektura i infrastruktura.

Kwartalnik „Karkonosze” ukazuje się w nakładzie 2000 egzemplarzy. W cenie 8 zł jest dostępny w punktach sprzedażowych Karkonoskiego Parku Narodowego, do nabycia jest także w sieci dystrybucyjnej Wydawnictwa Turystycznego PLAN z Jeleniej Góry, jak i w siedzibie tegoż wydawnictwa (ul. Słowackiego 14) oraz w siedzibie Wydawnictwa-Poligrafii Ad Rem z Jeleniej Góry (ul. Okrzei 12).

Zachęcamy do współpracy wszystkich miłośników naszego regionu zaangażowanych w jego harmonijny rozwój.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość prenumeraty czasopisma.

Koszt rocznej prenumeraty 1 egzemplarza kwartalnika wynosi:

- za rok 2014 - 24 zł (nr 1-2/14, 3/14, 4/14),
- za rok 2015 – 32 zł (nr 1/15, 2/15, 3/15, 4/15).

Więcej informacji o prenumeracie "Karkonoszy" pod linkiem: 

http://kpnmab.pl/pl/news/prenumerata-quot-karkonoszy-quot,1205

Serdecznie zapraszamy:)

 karkonosze nr1

karkonosze nr3

karkonosze nr4