PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Karta Dużej Rodziny

 Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłat za wstęp do Karkonoskiego Park Narodowego. Zmianę wprowadziła Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie na początku roku. Dodatkowo uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych są zwolnieni z opłat za udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka.

karta duzej rodziny