PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Uczniowie ze Szkoły 707 w Domku Myśliwskim

Piąto- i szóstoklasiści z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu w ostatnim tygodniu nauki przed wakacjami wybrali się na wycieczkę w Karkonosze. Zgodnie z ustaleniami 24 czerwca grupa przybyła na umówione miejsce spotkania. Będąc przy Świątyni Wang uczniowie dowiedzieli się kiedy i gdzie powstał Kościółek oraz w jaki sposób został przywieziony do Karpacza. W trakcie wędrówki do Domku Myśliwskiego uczniowie aktywie uczestniczyli w pogawędkach dotyczących między innymi zasad obowiązujących w parkach narodowych, geologii Karkonoszy czy też pięter roślinnych. Na szlaku grupa otrzymała mapę Karkonoszy i musiała wyznaczyć trasę wędrówki, co nie stanowiło problemu, jednak mały problem pojawił się przy składaniu mapy, ponieważ za każdym razem „coś nie pasowało” :) Uczniowie rozróżniali granit równoziarnisty od granitu porfirowatego, a w Domku Myśliwskim zobaczyli film edukacyjny, narysowali pierwotny wizerunek Duch Gór na podstawie opisu oraz rozwiązywali karty pracy. Przy naszym ośrodku grupa miała okazję posłuchać krótkiej prelekcji o porostach, dowiedzieć się jak się one dzielą oraz gdzie można je spotkać. W kotle Małego Stawu uczniowie wysłuchali informacji o rzeźnie terenu, która jest efektem działalności lodowców, a w schronisku Samotnia odpoczęli podczas krótkiej przerwy. W drodze powrotnej zdobyta wiedza została utrwalona poprzez krótkie powtórzenia.

Zapraszamy na kolejne wspólne wycieczki :)

 MG 9240

 MG 9242

 MG 9249

 MG 9257

 MG 9287

 MG 9289

 MG 9298

 MG 9304