PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Przygoda dla dzieci, opiekunów i prowadzących czyli... dwudniowe warsztaty edukacyjne w Domku Myśliwskim

Tak..., spotkanie z uczniami 4, 5 i 6 klasy ze Szkoły Podstawowej ze Ściegien oraz dwojgiem ich nauczycieli - Panem Dyrektorem uczącym fizyki i Panią polonistką było absolutnie fascynującą przygodą. Dlaczego? Bo dzieci "wiedzą lepiej", bo mają otwarte umysły, bo Domek Myśliwski to "miejsce mocy":), bo Karkonosze są tak piękne i cenne, że dzieci, które mają jeszcze świeżą na świat wrażliwość, łapią to w mig, bo..., powodów jest mnóstwo. Start dwudniowych warsztatów przy kościele Wang wymusił krótką opowieść o samej świątyni, jej architekturze i ludziach, którzy sprawili, że z dalekiej Norwegii trafiła do Karpacza, wreszcie o poezji i przyjaźni związanych z Karpaczem poety Tadeusza Różewicza i artysty Henryka Tomaszewskiego. Na trasie do Domku Myśliwskiego, w czasie licznych przystanków, dzieci nauczyły się rozumieć istnienie pięter roślinnych w Karkonoszach, dowiedziały się o przyczynach i skutkach klęski ekologicznej, poznały nieco geologii i geomorfologii Karkonoszy czy historii ich zagospodarowywania. Po dotarciu do Domku Myśliwskiego i chwili odpoczynku cała grupa ruszyła na obiad do schroniska Strzecha Akademicka. Ponieważ achom i ochom dzieci na widok ścian kotła polodowcowego Małego Stawu nie było końca, wędrówka ta stała się asupmtem do tego, by dzieci poznały polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy czy dowiedziały się o cennych ziołoroślach porastających ściany kotłów, a już na Polanie Złotówka wysłuchały o tym, kiedy i dlaczego pojawiło się w górach stałe osadnictwo. Podczas obiadu czaił się za rogiem Duch Gór Rybecal, o którym opowieści wzbudziły w dzieciach ogromne zainteresowanie. Ich ciekawość znalazła swoje odzwierciedlenie w późniejszych zajęciach;) Ale zanim do tego doszło, dzieci odwiedziły jeszcze Mały Staw ze schroniskiem Samotnia, gdzie wiatr i zimno skutecznie zapędziły całą grupę do Domku Myśliwskiego. Tam dzieci obejrzały film edukacyjny o Karkonoszach, a następnie aktywnie pracowały, rozwiązując kolejne zadania związane z przyrodą i kulturą Karkonoszy. Podsumowaniem dnia, już po kolacji, było czytanie baśni przy kominku. Jedną baśń dzieci musiały dokończyć same, a swoje propozycje przedstawiły już następnego dnia. Przed wyjściem rozwiązały jeszcze kilka kart pracy i wysłuchały prelekcji o minerałach Karkonoszy i ich poszukiwaczach - Walończykach. Powrót doliną Pląsawy stał się okazją do rozprawiania nie tylko o Skalnej Bramie, ale i o Pańskim Domu, przede wszystkim jednak okazją do dzielenia się wrażeniami z całych warsztatów. Ta dwudniowa przygoda, która miała miejsce 6 i 7 maja zorganizowana została dzięki wsparciu Rotary Club Karpacz Karkonosze, któremu należą się wielkie od wszystkich podziękowania:)!

P5108587

P5108587b

P5108587c

P5108587d

P5108587h

P5108587i

P5108587j

P5108587k

P5108587m

P5108587o

P5108587

P5108587u

P5108587w

P5108587z

P5108587y

P5108587

P5108587aa

P5108587bb

P5108587cc

P5108587ee

P5108587ff

P5108587gg

P5108587hh

P5108587ii

P5108587jj

P5108587ll

P5108587kk

P5108587mm

P5108587nn

P5108587oo

P5108587pp

P5108587rr

P5108587ss

P5108587tt

P5108587uu