PL-CZ PROJEKT

Select the language:

Ewaluacja zewnętrzna w Niepublicznej Szkole 707 w Karpaczu - spotkanie

23 kwietnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym ewaluacji zewnętrzenj w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, Szkole 707, z którą stale współpracujemy. Ewaluacja zewnętrzna jest elementem nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało konkretne wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy.

By uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki, przez kilka dni szkole przyglądały się dwie wizytatorki ds. ewaluacji, które rozmawiały z dyrekcją, nauczycielami, dziećmi, rodzicami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi szkoła na stałe współpracuje. Stąd zaproszenie nas do uczestnictwa w rozmowach. Spotkanie znacznie się przedłużyło, a to z powodu wielu, jednakże bardzo pozytywnych uwag o placówce, wyrażanych zarówno przez naszego przedstawiciela, jak i przedstawicieli innych, zaproszonych instytucji. Wypływające z tego, jak i wcześniejszych rozmów wnioski zostaną zawarte w raporcie, który niebawem ukaże się na platformie internetowej:

http://www.npseo.pl/action/raports

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym spotkaniu. Nie tylko ze względu na inspirującą wymianę zdań związaną z nowocześnie prowadzoną edukacją, ale także dlatego, że stało się ono okazją do zainteresowania naszym ośrodkiem innych, działających w regionie instytucji zajmujących się - obok rozmaitych przedsięwzięć - także edukacją. Dziękujemy i życzymy Szkole 707 wielu, wielu sukcesów!