PL-CZ PROJEKT

Vyberte jazyk stránky:

Plán Zahrady krkonošskích bylin a keřů

[sigplus] Critical error: Image gallery folder mapa_ogrodu_ziol:672:350 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Zveme Vás znát léčivé rostliny používané po staletí pres laboranti aby vytvořit léčivé specifika!

V Zahradě bude vidět více než 100 druhů rostlin s léčivými vlastnostmi. Se zde sešli druhy společné, stejně jako velmi vzácné, kterých neuvidíme s turistické stezky. S léčivé byliny a keře jsou příznaky, které popsaly rostlinu a její aplikace. Sběr rostlin shromážděných v Zahradě krkonošských bylin a keřů pochází z chovů Krkonošské Genové Banky v Jagniątkově.

Zahrada krkonošských bylin a keřů je rozděleny do míst představujících druhy jednotlivých rostlinných pater v Krkonoších. Rostliny byly také rozdělene do skupin podle typu prostředí, ve kterém jsou. Pojďme se podívat sem rostliny rostoucí v lesních patrech podhůří, dolního a horního regla, na loukach, které tvoří adenostylion, klastry trav, borůvkové pola bazinové a alpské trávníky, nebo obývající skalní nedostupné police a štěrbiny v subalpínské a alpínské patře.

Legenda:

A1 – adenostylion nad břehem řeky
A2, A3, A4 - adenostylion subalpínské
A2 adenostylion oměje sudetského
A3 adenostylion mléčivca alpského
A4 adenostylion havezí česnáčkové
A5 - adenostylion kapradinové
B1, B2, B3 – lesní rostliny
B1 - lesní rostliny podhorského patra
B2 – lesní rostliny patra dolního regla
B3 - lesní rostliny patra horního regla
C1, C2 – loukové rostliny
C1 – rostliny pastvin a čerstvých louk
C2 - rostliny vlhkých louk a přechodových rašeliniště
D - borůvkové pole bazinové
E - halní trávník
F – naskální vegetace
O - místa z druhami klastr trav (a také nápadné rostliny různých stanovišť)
S - synantropní léčivé rostliny
K – zahrada keřů

 

Návrh a realizace: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012