PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Aktualności

Aktualności: Wizyta Głównego Konserwatora Przyrody w KPN

Główny Konserwator Przyrody odwiedził Karkonosze. Andrzej Szweda- Lewandowski spotkał się na Śnieżce ze swoim czeskim odpowiednikiem. Urzędnicy omawiali m.in. problemy dotyczące transgranicznych inwestycji drogowych i gazowych, a także sprawy dotyczące modernizacji instalacji energetycznej, wodnej i ściekowej na najwyższym szczycie Sudetów. Wcześniej Andrzej Szweda-Lewandowski odwiedził Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu. Był pod wrażeniem ekspozycji przyrodniczych i wiedzy naszych pracowników.

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012