PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Aktualności

Aktualności: Odwiedziny pracowników Nadleśnictwa Szczecinek

W Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu odwiedzili nas 15-go września pracownicy Nadleśnictwa Szczecinek. Po wycieczce w góry goście wysłuchali prelekcji dyrektora KPN Andrzeja Raja i zwiedzili ekspozycję geologiczno-geomorfologiczną oraz Domek Laboranta i Ogród Ziół i Krzewów Karkonoskich.

Darz bór!

1

2

3

4

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012