PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Aktualności

Aktualności: Dzień dziecka w naszym Centrum - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do świętowania Dnia Dziecka w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego, znajdującym się przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu. Wśród atrakcji zapraszamy na wycieczkę tematyczną „Odkrywamy świat porostów” oraz grę terenową „Skarby leśnego skrzata”. Na odwiedzających będą czekać liczne zabawy związane z przyrodą Karkonoszy i ochroną środowiska, zagadki i gry edukacyjne oraz prezentacje multimedialne.

We would like to invite you to celebrate Children’s Day in the Karkonosze National Park Information Centre located on the Leśna Street 9 in Karpacz. Among the attractions we invite you on a tour themed “Discovering the world of lichens” and terrain game “Treasures of the forest elf”. A lot of games will be waiting for visitors all related to the nature of the Karkonosze Mountains and environment. Puzzles, educational games and multimedia presentations will be organized too.

dzien dziecka

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012